Laen korteri tagatisel

Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused.

Krediidikonto Tarbimislaen Refinantseerimine Kiirlaen Valige summa ja periood Kehtivad laenud. Nordic Hypo. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b. Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d. Laen korteri tagatisel. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a. Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c. Luutari pandimaja. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid.

Kinnisvara tagatisel laen | Coop Pank

. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega. andmed maksevõime kohta; i. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e. kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d.

Kinnisvaralaen - Hüpoteeklaen sobivas suuruses

.

Laen kinnisvara tagatisel ehk hüpoteeklaen |

. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid. andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c. AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee. Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info. Laen korteri tagatisel

Märkused