Intressilt viivise arvestamine kuni 300 laen

Intressilt viivise arvestamine. Vali parim 9000 euro.

. Seega ei saanud näiteks pank, kelle müüdavaks kaubaks on raha, nõuda viivist selle kauba eest maksmisele kuuluva tasu ehk intressi maksmisega viivitamise eest.

Intressilt viivise arvestamine kuni 300 laen. Viivise mõte on hüvitada laenuandjale kahju, mis tekib talle sellest, et ta ei saa oma raha õigel ajal tagasi. Sellest võlgniku kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe on tühine.. Selgitan laenulepingu näitel.Intressi ja viivise erinevusedIntress on tasu raha kasutamise eest.

PIIRANGUD INTRESSI JA VIIVISE ARVESTAMISEL KREDIIDILEPINGUTES

. Sellise kahju tekkimist ja täpset suurust oleks väga raske tõendada ja nii on selleks puhuks välja mõeldud viivis.Viivist saab nõuda alati, kui laenu õigel ajal tagasi ei maksta. Seejärel intressi arvestus lõppeb. Selle reegli kohaldumist ei saa kunstlikult vältida vaid näiteks maksetähtaja pikendamisega ehk sisuliselt olemasoleva lepingu muutmisega. Ka siis, kui lepingus selles kokku lepitud ei ole. Seadusest see ei tulene.Viivis on õiguskaitsevahend ehk sisuliselt kahjuhüvitis. Kiirlaen. Tagatiseta väikelaenud vajan laenu 5000 tagatiseta. Intressilt viivise arvestamine kuni 300 laen

Märkused