Ettevõtte asutamine – kõik, mida võiksid teada

Tegevusala muutumisel tuleb registripidajat teavitada.

Ettevõtte rajamisega seotud toimingud - EAS

.

Esmalt kontrolli selle kasutamise võimalust. Ettevõtte asutamine ja registreerimine Ettevõtet asutada on lihtsam siis, kui oled endale enne selgeks teinud, millistest toimingutest äriühingu asutamine ja registreerimine koosneb. Tegija kommentaar “Kõige keerulisem ettevõtte loomisel oli enda kurssi viimine erinevate õigus- ja raamatupidamisteemaliste küsimustega – see nõudis aega, mis muidu läheb toodete tegemisele ja müümisele. Laenule sätestatav intressimäär oleneb laenatava summa suurusest, makseperioodist ning tagatisvara väärtusest. Tegevusalad on klassifitseeritud kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides sarnaselt. Enne domeeni registreerimist veendu, kas soovitav domeen on vaba. Kohtu deposiitkonto on vahekonto, millelt peale äriühingu registrisse kandmist saab taotleda sissemakse ülekandmist äriühingu kontole, mille ettevõtja on avanud sobivas pangas. FIE ärinimi peab sisaldama ettevõtja ees- ja perekonnanime ja ei või sisaldada äriühingule viitavat täiendit. Kui oled äriidee läbi mõelnud, saad valida ettevõttele tegevusala. Põhitegevusala määramine ei tähenda, et ettevõtte ei tohi tegutseda ka teistel tegevusaladel. Äriregistrisse kantakse äriühingu ärinimi. Tegevusala teatamisel kasutatakse , mis jaguneb viieks tasemeks. Registripidaja kontrollib ärinime vastavust nõuetele. Loe lähemalt ettevõtlusvormi valikust[eesti.ee]. Minu jaoks on kõik tegevused, mis on palju aeganõudvad ka keerulised, kuna aega on alustaval ettevõtjal alati vähe. Kui mingil põhjusel jääb äriühingu registreerimine pooleli, siis alustatud kandeavaldus salvestatakse  e-äriregistris ning hiljem on võimalik selle täitmist jätkata. Loe lisaks:  [eesti.ee]. Osaühingud ja aktsiaseltsid esitavad oma tegevusala muudatused koos majandusaasta aruandega. Notaribüroodes on olemas kõik äriühingute asutamiseks vajalikud näidised ja dokumendipõhjad. Klassifikaator on hierarhilise ülesehitusega, kus tegevusala valimisel määra esmalt tegevusvaldkond ning liigu samm-sammult tegevusala lõpptaseme koodini ehk üldisemalt detailsema poole. Ettevõtte tegevuse alustamisest tuleb sul teavitada ka Tööinspektsiooni, mis valvab töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle. Ettevõtte registreerimisel tuleb tegevusala määrata Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori neljanda või viienda taseme järgi. Vastasel korral võib äriregister keelduda ärinime registreerimast. ” Tegija kommentaar “Ettevõtte alustamisel oli suurimaks väljakutseks, et kõik komponendid, mida äri tegemiseks vaja on, saaks kokku. Loe lisaks: ettevõtte registreerimine [eesti.ee]. Ettevõttele ruumide leidmiseks saab lisaks eraettevõtete pakutavale kasutada ka kohalike omavalitsuste andmebaasides leiduvat teavet äriruumide üürile andmise kohta. Käibemaksukohuslasena registreerimise avalduse saab esitada Maksu- ja Tolliametile elektrooniliselt. Kui asutajaid on mitu, peavad nad asutamislepingu tingimused ja põhikirja kokku leppima omavahel. Asutamislepingu ja põhikirja koostamine Enne asutamisdokumentide vormistamist peab olema kindlalt kokku lepitud äriühingu omanikud ja juhatus. Pangakonto avamine ja kapitali sissemakse Pärast asutamislepingu või asutamisotsuse allkirjastamist saavad asutajad avada asutatava äriühingu pangakonto ning  kanda sinna kapitali sissemaksed. Kontrolli, millistel tegevusaladel on vaja luba või registreeringut [eesti.ee]. Avaldusi saab esitada ainult digitaalselt digitaalallkirjastades. Juhul, kui plaanid avada oma kodulehe, kas või alles tulevikus, on domeen ehk kodulehe internetiaadress mõttekas registreerida võimalikult kiiresti. Kandeavaldus peab olema notariaalselt kinnitatud või esitatud Äriregistri ettevõtjaportaali kaudu. Registripidajat saad teavitada ettevõtjaportaali kaudu. Täisühingu, usaldusühingu, osaühingu ja tulundusühistu ärinimi peab sisaldama nime alguses või lõpus vastavat täiendit või lühendit. Asutamislepingus ja põhikirjas peab olema esitatud ettevõtte põhitegevusala, mis määratakse Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori järgi. Kui asutad osaühingut ettevõtjaportaali kaudu [rik.ee], pead põhitegevusala määrama kandeavalduse täitmise käigus. Äriühingut on võimalik registreerida elektroonselt või notariaalselt. Tutvu lisaks: Tallinna ametlike teadete andmebaasiga ja Tartu andmebaasiga. Ettevõtte asutamine Ettevõtte asutamine on lihtne ja kulgeb plaanipäraselt, kui selleks vajalikud toimingud tehakse õiges järjekorras. Tegevusala valik ja registreerimine Kui oled otsustanud, millega ettevõte tegelema hakkab, ning asunud äriühingut või FIE-t registreerima, siis on sul kohustus määrata oma äriühingu kavandatav põhitegevusala, lähtudes. Ettevõtte asutamise eelsed toimingud Enne kui hakkad äriühingut asutama või ennast FIE-na registreerima, on sul kui alustaval ettevõtjal tarvis läbi käia hulk samme. Registreerida tuleb ka väärismetalltoodete valmistamine ning sissevedu ja müük. Asutamislepingusse kantakse ka asutajate valitud ärinimi. Loe lisaks: Erinõuetega tegevusalade nimekiri Põhitegevusala Äriregistrisse kandmisel tuleb teatada äriühingu või FIE kavandatud põhitegevusala. Vaata lisaks: ettevõtte asutamine. Raamatupidamistarkvara kasutamine - e-arveldaja on lihtne veebipõhine raamatupidamistarkvara alustavale ja väikeettevõtjale, MTÜ-le ja SA-le, mis aitab alguses ettevõtjal ise raamatupidamise korraldamisega hakkama saada ning seeläbi kulusid kokku hoida. Nendeks on Maksu- ja Tolliamet, Tööinspektsioon ning erinõuetega tegevusaladel alustades ka majandustegevuse register. Põhitegevusala muudatusest peavad registripidajat teavitama üksnes füüsilisest isikust ettevõtjad ning need täis- ja usaldusühingud, kes ei pea registripidajale esitama oma majandusaasta aruannet. Ruumide üürileping on soovitav sõlmida alati kirjalikult. Kandeavaldusi saavad antud portaali kaudu esitada isikud, kellel on Eesti, Läti või Belgia ID-kaart või Eesti ja Leedu Mobiil-ID'd. Meeldejääv ärinimi on edaspidi oluline turunduses. Et mitte eksida, kontrolli, kas planeeritav tegevusvaldkond kuulub erinõuetega tegevusalade [mtr.mkm.ee] hulka. FIE- l võib olla mitu ärinime, kui nimesid kasutatakse erinevate ettevõtete kohta. Äriühingu registreerimise lihtsaim ja kiireim moodus on kasutada registreerimist e-äriregistri [rik.ee] ehk ettevõtjaportaali  kaudu. Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine äriregistrile. Ettevõtte asutamine – kõik, mida võiksid teada. Esmalt kontrolli domeeni saadavust. EMTAK-koodi määramisel abistab vastav juhend. Aadress peab olema selline, et sellele posti saates jõuaks saadetised ka sinuni. Sellisel juhul tuleb äriühing registreerida notariaalselt. Ettevõtja tegevusala teatamine - põhitegevusala muudatusest saavad ettevõtjaportaali kaudu registripidajat teavitada üksnes füüsilisest isikust ettevõtjad ning täis- ja usaldusühingud, kes ei pea registripidajale esitama oma majandusaasta aruannet.

Ettevõtjaportaal | RIK

. Samuti tuleks silmas pidada, et üürileandja oleks ruumi omanik või omaks vastavat volitust. Kui soovid äri alustada mitterahalise sissemaksega või kõigil omanikel puudub digiallkirjastamise võimalus, siis registreerimist e-äriregistris kasutada ei saa. Kui äriühingu asutab ainult üks füüsiline isik, siis tuleb tal koostada asutamisotsus ja põhikiri. Teadmised ettevõtlusest tuli kõik endale selgeks teha ja siis seejärel ka praktikasse panna.” Sille Sikmann Scheckmann Käibemaksukohuslasena registreerimine Ettevõtte võib registreerida käibemaksukohuslasena Maksu- ja Tolliametis. Registreerimine majandustegevuse registris Erinõuetega tegevusaladel tegutsevatel ettevõtjatel tuleb kanda oma andmed majandustegevuse registrisse. Loe lisaks: ettevõtte registreerimine , ettevõtte registreerimine Maksu- ja Tolliametis, töötaja arvele võtmine. Vastasel korral võib juhtuda, et saad küll registreerida ärinime, kuid alles hiljem selgub, et sarnane kaubamärk on juba kaitstud kellegi teise poolt või pole enam vaba samanimeline internetidomeen. Lisaks ärinimele on igal ettevõttel õigus registreerida enda nimele ka kaubamärke, mis aitavad ettevõttel ning pakutavatel teenustel või toodetel eristuda konkurentide omast. Ettevõtja andmete muutmine - portaal võimaldab elektrooniliselt Äriregistrile esitada muutmis-, likvideerimis- ja kustutamiskande avaldusi. Kaubamärgi valikul on kõige olulisem külg selle erinevus ja eristatavus teistest sama valdkonna kaubamärkidest. Kuna põhikiri määrab ära osanike või aktsionäride edasised õigused ja suhted, on põhikirja regulatsioon väga oluline just  mitme osaniku või aktsionäriga äriühingu  puhul. Põhitegevusala tuleb olenevalt ettevõtlusvormist esitada põhikirjas ja asutamislepingus ning seejärel teatada äriregistrile − seega peab põhitegevusala olema määratud enne põhikirja esitamist äriregistrile. Valida tuleb vaid üks põhitegevusala, millest loodetakse esimesel aastal kõige enam tulu. Internetidomeeni registreerimine on vabatahtlik. Seega enne ettevõtte asutamist vali: Ettevõtte tegevusala. Äriühingule ärinimi. Ärinimi kantakse asutamislepingusse. Tuleb arvestada, et on olemas erinõuetega tegevusalad, millel tegutsemiseks on vaja taotleda tegevusluba või registreering. Ärinimi on Äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja tegutseb. Ettevõtte registreerimine Äriühingu asutamiseks või FIE registreerimiseks tuleb esitada avaldus maakohtu registriosakonnale kande tegemiseks Äriregistrisse. Ärinime valikule on seatud seadustega teatud piirangud, mistõttu tuleb seda õigel ajal kontrollida. Kahte ühesugust domeeni registreerida ei ole lubatud. Loe domeeninime valikust ja kontrollist[eesti.ee] Äri asukoht. Asukoha valik sõltub eelkõige äri eripärast, suurusest ja ettevõtlusekeskkonna tingimustest. Juba enne ettevõtte registreerimist tuleb välja selgitada, kas kavandatud tegevusala nõuab tegevusloa või litsentsi olemasolu. Ettevõtte asutamine – kõik, mida võiksid teada. Ettevõtte asukoha juriidiline aadress peab olema märgitud asutamisdokumentidesse. Äriühingul võib olla ainult üks ärinimi. Ärinime valik on üks olulisemaid samme ettevõtte loomisel. Riiklike institutsioonide teavitamine Kui ettevõte on asutatud, peab sellest seadustega ettenähtus korras teavitama ka riiklikke institutsioone ja registreid. Enne seda pead erinõudega tegevusalal tegutsemiseks taotlema tegevusluba või registreeringut. Seega [ariregister.rik.ee]. Võrdle erinevaid ettevõtlusvorme, et otsustada, missugune on sinu jaoks kõige sobivam. Enne riigilõivu  tasumist kandeavaldust menetlusse ei võeta. Äriühingu registreerimisel tuleb tasuda riigilõiv. Ühinesin Loomeinkubaatoriga, kust sain nii juriidilist kui ka finantsnõustamist. Ärinimi peab olema teistest ärinimedest selgelt eristatav. Võrdle laene ja leia kõige soodsam kodulaen.  Sel juhul piisab, kui asutajad ja juhtorganite liikmed sisenevad ettevõtjaportaali ID-kaardi abil ning  täidavad ja digiallkirjastavad kandeavalduse. Registri andmeid kasutatakse statistika tegemiseks Eestis ja rahvusvaheliselt. Äriühingud esitavad oma tegevusala andmed ja nende muudatused ainult koos majandusaasta aruandega. Ettevõtte elektroonsel asutamisel on asutajale välja pakutud põhikiri, mida tuleb kohandada oma ettevõttele

Märkused