Andke üksteisele hingamisruumi

Seega on igaüks, kes soovib olla Jehoova sõber, kohustatud andestama kaasinimestele nende vead. Pärimuse järgi tegutsesid hiljem misjonäridena Pärsias.Eestis on Simuna Siimona ja Juuda ehk Püha Siimoni kirik, mis asub Virumaal Simuna alevikus. Selle näite mõte on see, et me võime vähendada viha, pettumust ja teisi negatiivseid tundeid, kui püüame olla mõistvad, tunnustame seda, et me ei pruugi teada kõiki juhtunu põhjuseid, ja oleme valmis andestama. Eelmisest artiklist nägime seda, kuidas Jehoova oli valmis andestama Taavetile ja Manassele tänu nende õigele suhtumisele. Nende hulka kuuluvad need, kes olid kord koguduses, kuid kes patustasid, ei ilmutanud kahetsust ja eemaldati kogudusest.

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Mõtle, kuidas saaksid väikeste tegudega kogu nädala jooksul kogudust üles ehitada ja säilitada ühtsust ka nädala lõpus, kui kaasusk-likega koos Jumalat ülistad. Illustreerimaks selle nõude mõistlikkust, jutustas Jeesus loo ühest orjast, kellel oli suur võlg. oktoobril on simunapäev, millega tähistatakse apostlite Siimona ja Juuda märtrisurma. Kui selline inimene on teinud haiget sulle, võib sul olla äärmiselt raske talle andestada, isegi kui ta kahetseb, sest emotsionaalsete haavade paranemine võtab aega. Seepärast öeldaksegi Pühakirjas: „Ärge tasuge kellelegi kurja kurjaga. Kuid kõige suurem õnnistus, mis andestamisega kaasneb, on see, et nii on meil head suhted oma taevase isa Jehoovaga. Andke üksteisele hingamisruumi. See vabastab inimese allasurutud ja isegi jõuetuks tegevatest tunnetest, mis mõjuvad tervisele kahjulikult, ning see aitab saavutada paremaid ja õnnelikumaid suhteid. Mõnikord aga on inimeste reageering kõike muud kui rahumeelne. Olles sind halvasti kohelnud inimese vastu mõistev, empaatiline, isegi kaastundlik, võib sul avaneda võimalus aidata tal õppida tundma Piibli tõde. “nagu ida on läänest”, ega tuleta neid enam kuidagi meelde. Paljudel juhtudel, kui tundub, et keegi on teinud meile meelega midagi halba, on tegelikult asi lihtsalt ebatäiuses või vääritimõistmises. kõndisin vihahoos kodunt välja, tõotades endale, et ei lähe enam kunagi tagasi. Toora püha, mis tähistab Toora lugemise aastaringse tsükli lõpetamist Sabatitel. Esimesed muusikaalased teadmised omandas ta isalt Johannes Tobiaselt, kes oli teeninud Käina ja Kullamaa koguduse köstrina. Kristlasena ei tahaks sa kindlasti midagi sellist teha. Vaata sellele, mida Jumal teeb, saab teha ning hakkab tegema. Vastupidiselt sellele võib see, kui ei olda valmis andestama, tuua endaga kaasa kehva tervise, purunenud suhted, stressi ja suhtlemisraskused. Eenok Haamer, “Edgar Hark, mees käänulise eluteega”. Kui kellegi vastu on eksitud, tekivad tal tihti tugevad emotsioonid. Võib-olla olid sina osaliselt toimunus süüdi, kuna olid millegi pärast hajevil. Vennad ei suutnud kujtleda sellise väärtussüsteemi olemasolu, milles toimiv element oleks arm – või kui, siis ainult ajutiselt ning tingimuslikult. Patud, mida me oleme oma ebatäiusliku elu jooksul teinud, teevad ilmsiks selle, et meil pole võimalik Jehoova normidele täielikult vastata. Ta teab siiski, et takistus lahkusele ja halastusele on sageli just tunne, et ollakse kannatanud kurja või südames säilitatud nurin; seepärast lisab apostel:. Ajalooliselt oli see Virumaal asunud Simuna kihelkonnakeskus.Simunapäev on rahvakalendris vähetuntud püha, mille kohta on üldtuntud ilmavanasõna, mis märgib maa ja vete külmumist: Siim teeb sillad, Nigul lööb naeltega kinni. On ebatõenäoline, et kannaksime edasi viha kellegi peale, kelle eest me palvetame. Mõtle kõikidele Jumala omadustele, ning leia üles oma turvapaik ja värske inspiratsioon. Peamiseks sündmuseks sellel pühal on tantsimine sünagoogis hommikuse ja õhtuse palvuse ajal Toorarull käes. Kujuta näiteks ette, et sõidad autoga ja et teine auto põrkab sinu omaga peaaegu kokku. Andke üksteisele hingamisruumi. Tobias omandas esimese eestlasena professionaalse muusikalise erihariduse nii helilooja kui ka organisti erialal. Püüdke teha seda, mis on hea kõigi inimeste silmis. Ta laulab Moosese ja Jumala Talle laulu, siis võtab Issand vastu kadunud lapse. Jehoova omakorda võttis nad taas oma soosingusse. Kui jääd provokatsiooni korral lahkeks, võid sa pehmendada isegi kõige kõvemat südant ja tuua inimestes esile head. Neil vendadel ei ole asjadest täielikku pilti, nagu on Jumalal, kuid nad püüavad teha oma otsused Jumala Sõnale tuginedes ja püha vaimu abiga. Oli ilus suvepäev ja ma jalutasin kaugele mööda kaunist teerada, kuni ümbritsev vaikus ja looduse ilu mind lõpuks rahustasid. Rudolf Tobias sündis köstri perekonnas. Teises maailmasõjas võitles eesti laskurkorpuse ridades ja demobiliseerus kapteni aukraadis. Kui palju targem on võtta korraks aega ja olukorda analüüsida. Niisuguses olukorras võiksid sa püsivalt paluda Jehoovat, et ta aitaks sul arendada andestavat vaimu kahetseva patustanu vastu. Sind kardetakse – “Ja ma puhastan nad kogu nende süüst, millega nad on pat-tu teinud minu vastu; ja ma annan neile andeks kõik nende süüteod, millega nad on pattu teinud minu vastu ja millega nad on üles astunud minu vastu. Me peaksime suutma lahkuda iga ukse tagant meelerahuga, sõltumata sellest, kuidas inimesed meid kohtlevad. Kui me provokatsiooni tõttu ärrituksime, poleks meil võimalik oma rahu säilitada. Nende siiras kurbus tehtu pärast ajendas neid oma eksimused üles tunnistama, pöörduma oma kurjadest tegudest ja ilmutama tõelist kahetsust. Kui nii toimid, oled palju õnnelikum. Mõned on lasknud teiste käitumisel röövida enda rõõmu sellega, et on keskendunud negatiivsele ja mõelnud kogu aeg, kui halvasti neid on koheldud. Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Mõtle kellelegi, kellega sul on keeruline suhelda. Või oli teisel juhil ehk mingi probleem oma autoga. Oma kõikvõimsa väega vaigista kõik mu ekslevad mõtted ja seo saatan kinni mu jalgade alla.

Andke üksteisele hingamisruumi. Kiirlaenu võtmine kõne.

. Mõelgem aga nüüd andestamisele teisest vaatenurgast. Selline teguviis vihastas nende isandat. oktoober Ma pean su korraldusi ja su tunnistusi, sest kõik mu teed on sinu ees. Sõjajärgsetel aastatel teenis Must-vee, Torma ja Tallinna Kaarli kogudusi. Seega on kohane palvetada eksinu eest. Ent kui usaldad Jehoovat ja seda, kuidas ta koguduse kaudu asju käsitleb, toimid targasti. Jehoova tunneb kaasa kõigile ebatäiuslikele inimestele. Selline arutlemine võimaldab sul ehk vaadata asju objektiivsemalt ja olla valmis kergemini andestama.

’Andke üksteisele andeks’ - Vahitorni VEEBIRAAMATUKOGU

. Püüa olla ilma eelarvamusteta tegude või sõnade suhtes, mis võivad tunduda lahkusetutena, ja ole valmis armastavalt andestama. Andke üksteisele hingamisruumi. Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Jumala eesmärk on maailm ilma vihata. Kristus võidab maailma ja Tema kuningriik saabub peagi. Kuid sa võid olla kindel, et Jumal mõistab õiglaselt kohut. Nagu Jeesus mäejutluses ütles: „Kui te andestate inimestele nende väärsammud, siis andestab ka teie taevane Isa teile. Kui vihastute, siis ärge tehke pattu! Ärgu päike loojugu teie vihastumise üle. Ära lase sellistel mõtetel enda üle võimust võtta! Pea meeles, et sa ei saa olla õnnelik, kui pead kellegi vastu vimma. Sellega seoses tuleb meil olla ustavad. Kristlane palub oma patud andeks Jeesuse nimes. et patused inimlikud teod, truudusetud improvisatsioonid jm, ei suuda viimselt väärata Jumala suveräänseid eesmärke. Kui võimalik, nii palju kui teist oleneb, olge rahumeelsed kõigi inimestega. Laen andmine eraisikult eraisikule, laen auto tagatisele. oktoober Seepärast jätke vale ja rääkige tõtt oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed.

Andke üksteisele hingamisruumi. Tagatiseta laen ettevõttele

. Samuti räägib see palju andestamise kohta. BERTA, Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas Mall Hiiemäe. Lisades siia kirjakohta sõna , soovib apostel olla veendunud, et teda ei mõistetaks väärati, just nagu nõutaks inimeselt heldustegusid ilma südames valitseva kaastunde ja armastuseta, mis neile tegududele õhutab. Võlgnik anus, et temaga oldaks kannatlik, kuid ori, kelle enda tohutu suur võlg kustutati, lasi oma kaasorja vangi heita. Valmisolek teistele andestada ei tähenda muidugi seda, et meil tuleks kiita heaks nende vale käitumine või selle tagajärgedele läbi sõrmede vaadata. Pühakiri näitab seda, et valmisolek teistele andestada, sõltumata sellest, kui tihti keegi meie vastu eksib, on kristlik nõue. Tegelikult võib mõni tunda, et ta ei suuda tema vastu eksinule andestada. oktoober Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses. Just nii tundsid ka Joosepi vennad, peale oma isa surma. Issanda kartus jätkab elupäevi, aga õelate aastaid lühendatakse. Mõtle näiteks, kuidas reageeris üks noor mees, nagu on kirjeldatud ühes viha käsitlevas uurimuses: „Kord. . . Siiski on ta valmis meile andestama ja meie patud unustama, nagu neid poleks olnudki.

Kiirlaen parim intress. Andke üksteisele hingamisruumi

. oktoober Siis kutsus isand tema enese juurde ja ütles talle: “Sa tige sulane! Ma kustutasin kogu sinu võla, sest sa palusid mind. Küll aga tähendab andestamine seda, et me lakkame kandmast pahameelt teiste peale nende väärtegude pärast ning säilitame oma sisemise rahu. Inimene võib tunda viha, seda, et teda on reedetud, soovida õiglust jalule seada või isegi kätte tasuda.

Märkused